POLITIKA E FSHEHTËSISË

Të bërit biznes si 7converter.com ("Kompania", "ne", "ne", "ynë"), ne e dimë se tonë përdoruesit e kujdesit për mënyrën se si informacioni juaj personal është përdorur dhe transmetuar. Ne e marrim privatësinë tuaj seriozisht. Ju lutem lexoni në vazhdim për Të mësuar më shumë për Politikën tonë Të Privatësisë.

Duke vizituar ose duke përdorur Shërbime në asnjë mënyrë, ju konfirmoj që ju të pranoni rregullat e përcaktuara në këtë Privacy Policy, dhe në këtë mënyrë bien dakord që ne do të mbledhim, përdorim, të procesit dhe të transferimit të informacionit tuaj siç përshkruhet në këtë dokument.

I. PARIMET E PRIVACISË

Kjo Politikë E Privatësisë pasqyron tre parimet që ne përpiqemi të përkrahim kur ju ofrojmë Shërbimin tonë:

  1. Ne vetëm do të mbledhim informacion që do të na ndihmojë të përmirësojmë Shërbimet tona;
  2. Ju jepni, dhe ne mbledhim vetëm informacione që mund t'ju identifikojnë personalisht ("Informacion Personal") me qëllim që të ofrojmë Shërbimet;
  3. Politika jonë e privatësisë do të jetë e qartë dhe transparente për ju.
II. ÇFARË ËSHTË KJO POLITIKË PRIVATËSIE?

Kjo Politikë E Privatësisë mbulon trajtimin tonë të informacionit që mbledhim kur keni qasje ose përdorni Shërbimet tona. Kjo politikë nuk aplikohet ndaj kompanive që nuk i zotërojmë apo kontrollojmë (duke përfshirë, por jo të kufizuara në siguruesit e përmbajtjes së të tretëve nga të cilët mund të merrni përmbajtje nëpërmjet Shërbimeve) apo individëve që nuk punësojmë apo administrojmë.

Kompania nuk ka vetëdije të mbledhë apo të kërkojë Informacion Personal nga personat nën moshën 13 vjeç, dhe nuk lejon që personat e tillë që të regjistroheni. Nëse je nën moshën 13 vjeç, mos u përpiq të regjistrohesh në Uebsajt dhe mos na dërgo ndonjë informacion rreth vetes, duke përfshirë emrin, adresën, numrin e telefonit, apo adresën email. Askush nën moshën 13 vjeç nuk mund t'i japë ndonjë informacion personal Kompanisë apo Sajtit. Në rast se mësojmë se kemi mbledhur informacion personal nga një fëmijë nën moshën 13 vjeç pa konfirmuar pëlqimin prindëror, ne do ta fshijmë këtë informacion sa më parë të jetë e mundur. Nëse besoni se mund të marrim ndonjë informacion nga ose për një fëmijë nën moshën 13 vjeç, ju lutem na kontaktoni tek [email protected]

III. ÇFARË INFORMACIONI MBLEDH?7converter.com?

Informacioni që mbledhim zakonisht mund të ndahet në dy kategori:
1) të dhënat për përdorimin e Shërbimeve tona.;
2) bashkon të dhënat në lidhje me përmbajtjen me të cilën përdoruesi bashkëvepron.

Ne mund të përdorim këtë informacion për të personalizuar dhe për të përmirësuar shërbimet tona, për të përmbushur kërkesat tuaja për disa produkte dhe shërbime, dhe për të analizuar se si ju përdorni Shërbimet. Ne mund të ndajmë këtë informacion me partnerët tanë në mënyrë që ata të mund gjithashtu të sigurojë që ju me optimal përvojë, por ne kurrë nuk mund të zbulojë informata për një partner në një mënyrë që identifikon ju personalisht. Ja disa shembuj të të dhënave që mbledhim kur përdorim Shërbimet tona.:

Të dhënat e mbledhura nga shba u dërgohen serverëve të Kompanisë Në Rusi në një formë të përgjithshme dhe i shtohen sistemit tonë për analiza. Shërbimet tona NUK mbledhin informacionin në vijim:

  1. Numri juaj i telefonit
  2. Numrat e telefonit të shokëve të tu
  3. Numri i telefonit të maces tënde
  4. Përmbajtja e mesazheve të tu të dërguar apo marrë
  5. Muzika, fotot, videot
  6. Përmbajtja që ngarkon përmes kompanisë

Ne nuk synojmë të listojmë të gjitha zbulimet e mundshme që mund të bëjmë. Kjo Politikë E Privatësisë ka për qëllim t'ju ndihmojë t'i kuptoni rregullat tona të përgjithshme. Kjo politikë nuk garanton që informacioni juaj nuk do të zbulohet kurrë, me përjashtim të përshkrimit më të lartë. Për shembull, partitë e treta mund të ndërpresin apo të kenë akses të informacionit të transmetuar apo të frenuar në vend, teknologjitë mund të mos funksionojnë siç pritej ose dikush mund të ketë akses, abuzim apo shpërdorim të informacionit pavarësisht nga mos patja e lejes. Ndërsa ne e përdorim atë që ne e konsiderojmë të jenë komercialisht të arsyeshme praktikat për të mbrojtur privatësinë tuaj, kjo nuk do të thotë, dhe ju nuk duhet të presim që kjo do të thotë që të dhënat tuaja ose komunikime gjithmonë do të jetë konfidencial ose të mbrojtura.

Në përgjithësi, ne do të ruajmë informacionin për aq kohë sa të jetë e nevojshme, të lejuar, ose për sa kohë që ne e konsiderojmë atë të dobishëm. Nëse ndalon së përdoruri faqen ose lejen tuaj për të përdorur faqen në internet është ndërprerë, ne mund të vazhdojmë të përdorim dhe të zbulojmë informacionin tuaj personal në përputhje me Këtë Politikë Privatësie, e cila ndryshohet herë pas here. Ne nuk ndërmarrim ndonjë detyrim ruajtjeje në kuadrin e Kësaj Politike Privatësie. Ne mund ti heqim informatat në diskrecionin tonë të vetëm pa një njoftim të mëparshëm në përputhje me ligjin e aplikueshëm.

A japim ndonjë informacion që mbledhim jashtë partive?

Përveç zbulimeve të përshkruara në këtë dokument, ne mund të zbulojmë informacionin tuaj kur besojmë se botimi i tij përputhet me ligjin, përshkruan rregullat e vendit tonë, ose të mbrojmë të drejtat, pronën apo sigurinë e të tjerëve. Në përputhje me ligjin e zbatueshëm, ne rezervojmë të drejtën, në mënyrë vullnetare ose padashur, për të bërë ndonjë përdorim të ligjshëm e të dhënave Personale në mbarë botën, duke përfshirë, pa kufizim, për: mbledhim, përdorim, të përdorimit (ose ndalimin e aksesit), procesin, kryejnë, të ditur, të shfaqur, të këmbimit, të përgjigjen në padi, ose ndryshe të ushtrojmë të drejtat tona sipas ligjit të zbatueshëm, transferimi, dyqan, shes, marr me qira, të ruajnë, të kombinuar, të hetojë, të verifikojë, të provojë zbatim, dhe të zbatojnë të drejtat tona sipas ligjit të zbatueshëm., fshije dhe përndryshe trajto Informacionet Personale dhe informacionet, përveç Informacioneve Personale.

V. MOSPËLQEN LIDHUR ME SIGURINË DHE PALËT E TRETA

NE NUK GARANTOJMË SIGURINË E INFORMACIONIT PERSONAL APO TË INFORMACIONIT TJETËR NË ASNJË FORMË. Ne zbatojmë masa të ndryshme sigurie për Të siguruar Sigurinë E Informacionit Tuaj Personal. Informacioni juaj personal ruhet pas rrjeteve të sigurta dhe është i disponueshëm vetëm për një numër të kufizuar individësh që kanë të drejta të veçanta hyrjeje në sisteme të tilla dhe kërkohet të ruajnë konfidencialitetin e informacionit. Kur të vendosni urdhra ose të hyni në informacionet tuaja personale, ju sugjerojmë të përdorni një server të sigurt. Të gjitha informacionet konfidenciale që ju jepni do të transmetohen mbi Nivelin e Sigurisë (SSL) dhe pastaj do të shifrohen në bazat e të dhënave tona për hyrje vetëm si më sipër.

Në një përpjekje për të ju ofruar me vlerë në rritje, ne mund të përfshijnë lidhjet e tre-partive me faqen tonë. Këto faqe interneti kanë politika të veçanta dhe të pavarura privatësie. Prandaj, ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen dhe veprimtaritë e këtyre vendeve. Megjithatë, ne jemi të vendosur të mbrojmë integritetin e vendit tonë dhe të mirëpresim çdo reagim rreth këtyre vendeve të lidhura (përfshirë në qoftë se një lidhje e veçantë nuk funksionon).

VI. DO TA VIZITOSH FAQEN tonë në INTERNET jashtë Rusisë?

Nëse vizitoni uebsajtin tonë ose blini prodhime jashtë Rusisë ose përndryshe na kontaktoni jashtë Rusisë, ju lutem të jeni në dijeni se informacioni juaj personal mund të transmetohet, ruhen ose përpunohet në Rusi, ku ndodhen serverat tanë dhe qendra qendrore. Databaza po operohet. Ligjet e mbrojtjes së të dhënave dhe ligje të tjera Në Rusi dhe vende të tjera mund të mos jenë aq tërësore sa në vendin tuaj. Duke përdorur faqen tonë ose blerjen e produkteve tona, ju e kuptoni se informacioni juaj mund të transferohet në strukturat tona dhe në palët e treta që ne ndajmë atë, siç përshkruhet në Këtë Politikë Privatësie.

VII. NDRYSHIMET NË KËTË POLITIKË PRIVATËSIE

Ne mund të bëjmë ndryshime në Këtë Politikë Privatësie kohë pas kohe. Përdorimi i informacionit që mbledhim tani qeveriset nga Politika E Privatësisë në fuqi në kohën e përdorimit të këtij informacioni. Nëse bëjmë ndryshime në mënyrën Se si përdorim Informacionin Tënd Personal, do të të njoftojmë duke vënë një reklamë në faqen tonë në internet ose duke të dërguar një e-mail. Duhet të kryeni çdo ndryshim në Politikën E Privatësisë kur përdoreni Shërbimet pasi të jenë botuar së pari ndryshimet e tilla.

VIII. SI MUND TË ÇAKTIVIZOSH, FSHISH, APO TË NDRYSHOSH INFORMACIONET E DHËNA TEK NE?

Për të ndryshuar abonimin e email-it, na njofto duke ndryshuar rregullimet e llogarisë suaj ose duke na dërguar një email tek adresa e mëposhtme. Ju lutem vini re se për shkak të programeve të prodhimit me e-mail, ju mund të merrni çdo e-mail që tashmë janë në prodhim. Për të hequr të gjitha informacionet e llogarisë online nga databaza jonë, ju lutem na kontaktoni direkt me anë të email [email protected] Në përputhje me ligjet e zbatueshme, ju lutem vini në dukje se ne mund të depozitojmë informacion rreth një transaksioni individual shitjesh për të shërbyer atë transaksion dhe për të mbajtur të dhëna.

IX. PËLQIMIN PËR NJË ELEKTRONIK TË NJOFTIMEVE NË QOFTË SE KJO ËSHTË NJË SHKELJE TË SIGURISË

Nëse ne jemi të nevojshme për të siguruar njoftim për qasje të paautorizuar në ose të tjera ndërhyrje në disa sistemeve të sigurisë, ju pranoni se ne (ose ata) mund të bëjë aq sa është e nevojshme (ose vullnetar) duke postuar një njoftim në faqen tonë të internetit ose duke dërguar një njoftim për ndonjë e-mail adresa ne kemi për ju, në ynë (ose) besim të mirë maturi. Ju jeni dakord se një njoftim për ju do të konsiderohet një njoftim për personat e tjerë në emrin e të cilëve jeni duke vepruar, dhe ju jeni dakord për të transmetuar njoftimin për ta.

X. PYETJE APO SHQETËSIME

Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim rreth politikës sonë të privatësisë, ju lutem na dërgoni një mesazh të detajuar tek [email protected]

Gjej gjuhën tënde

Русский: загрузчик YouTube | English: youtube downloader | Afrikaans: YouTube aflaai | አማርኛ: የዩቲዩብ ማውረጃ | Azərbaycan: youtube yükləyici | Башҡорт: загрузчик YouTube | Български: изтегляне на YouTube | বাংলা: ইউটিউব ডাউনলোডার | Bosanski: youtube downloader | العربية: يوتيوب تنزيل | Català: descarregador de youtube | Čeština: Youtube stahovač | Cymraeg: lawrlwythwr youtube | Dansk: youtube downloader | Deutsch: YouTube Downloader | Ελληνικά: YouTube Downloader | Esperanto: elŝutilo de jutubo | Eesti keel: youtube'i allalaadija | Español: descargador de youtube | Euskara: youtuben deskargatzailea | فارْسِى: يوتيوب تنزيل | Suomi: Youtube nedladdare | Français: téléchargeur youtube | Gaeilge: íoslódálaí youtube | Galego: descargador de youtube | ગુજરાતી: યુટ્યુબ ડાઉનલોડર | עִבְרִית: תוכנת הורדה מיוטיוב | తెలుగు: యూట్యూబ్ డౌన్‌లోడ్ | Hrvatski: youtube downloader | Magyar nyelv: Youtube letöltő | Hայերեն: youtube ներլցնող | Basa Sunda: youtube downloader | Íslenska: niðurhal YouTube | Italiano: Youtube Downloader | 日本語: ユーチューブのダウンローダ | ქართული: youtube downloader | Қазақ: youtube жүктеушісі | ភាសាខ្មែរ: ទាញយកកម្មវិធីពី youtube | 조선어: 유튜브 다운로더 | Кыргыз: youtube downloader | Lëtzebuergesch: YouTube Downloader | ພາສາລາວ: downloader youtube | „YouTube“ atsisiuntėjas: | Latviešu: youtube lejupielādētājs | Malagasy: youtube downloader | Māori: youtube downloader | Македонски: симнувач на YouTube | Монгол хэл: youtube татагч | मराठी: यूट्यूबडाउनलोडर | Melayu: pemuat turun youtube | Malti: downloader youtube | ဗမာစာ: youtube ဒေါင်းလုပ် | नेपाली: यूट्यूब डाउनलोडर | Nederlands: youtube-downloader | Norsk: YouTube nedlaster | Polski: youtube downloader | Português: downloader youtube | Română: YouTube Downloader | தமிழ்: YouTube பதிவிறக்குபவர் | Slovenský: youtube downloader | Slovenščina: youtube downloader | Shqip: shkarkues i youtube | Српски: иоутубе довнлоадер | Svenska: Youtube nedladdare | Kiswahili: downloader ya youtube | Тоҷикӣ: downloader youtube | ภาษาไทย: โปรแกรมดาวน์โหลด youtube | Türkçe: Youtube indirici | Татар теле: youtube йөкләүче | Українська: завантажувач YouTube | اردو: הורד תוכנה מ- YouTube | Oʻzbek: youtube downloader | Tiếng Việt: trình tải xuống youtube | אידיש: תוכנת הורדה מיוטיוב | 中文: 影片下載 | Euskara: YouTube Deskargatzailea | Ayisyen: YouTube Downloader | ಕನ್ನಡ: YouTube Downloader | Kwisixhosa: YouTube Downloader | lingua latina: YouTube Downloader | марий: Загрузчик YouTube | فارسی : دانلود یوتیوب | Cebuano: youtube downloader | sunda: YouTube downloader | tagalog: YouTube downloader | удмурт: Загрузчик YouTube | чӑвашла: Загрузчик Уоиutube | gàidhlig: YouTube downloader | Elvish: YouTube downloader | Jawa: YouTube Downloader | Саха тыла: Үп- Харчы Таһааччы |